Males

Vi har nå ingen fertile hanner.
We now don`t have any breeding males.